อ่านแล้ว 109 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านทั้งระบบ หมู่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:11:00 น.