อ่านแล้ว 287 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง


วันที่ 06 ตุลาคม 2564 เวลา 12:44:00 น.