อ่านแล้ว 226 ครั้ง

ประกาศแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ประกาศแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 วันที่ 01 มกราคม 2565 เวลา 12:55:00 น.