อ่านแล้ว 115 ครั้ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:32:00 น.