อ่านแล้ว 117 ครั้ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔


วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10:41:00 น.