อ่านแล้ว 118 ครั้ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕


วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10:32:00 น.