อ่านแล้ว 57 ครั้ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๖วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 11:04:00 น.