อ่านแล้ว 120 ครั้ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนตุลาคมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔


วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10:39:00 น.