อ่านแล้ว 78 ครั้ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13:16:00 น.