อ่านแล้ว 178 ครั้ง

วันที่ 12 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จัดกิจกรรมการพัฒนาแและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและเก็บขยะ

ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จัดกิจกรรมการพัฒนาแและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและเก็บขยะ ตั้งแต่บริเวณ อบต.บ้านโป่ง ถึงทางแยกบ้านหาดเชี่ยว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปางวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 20:15 น.