อ่านแล้ว 92 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านโป่ง ได้ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย หมู่ 8 บ้านต้นมื่น ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565


วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 15:08 น.