อ่านแล้ว 118 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านโป่ง ได้ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย หมู่ 5 บ้านเป๊าะ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565


วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14:23 น.